Balah, A. R. E. E. A. G. . (2024) “Aṡar Ad Dīn Fī Tanmiyaħ Wa Tarsīkh Qīmaħ As Silmi Al Ijtimāī’: أثر الدين في تنمية وترسيخ قيمة السِّلم الاجتماعي ”, Civilization Research: Journal of Islamic Studies, 3(1), pp. 76–184. doi: 10.61630/crjis.v3i1.30.