Balah, Abdel Rahman Elsayed Elsayed Abdel Ghaffar. 2024. “Aṡar Ad Dīn Fī Tanmiyaħ Wa Tarsīkh Qīmaħ As Silmi Al Ijtimāī’: أثر الدين في تنمية وترسيخ قيمة السِّلم الاجتماعي”. Civilization Research: Journal of Islamic Studies 3 (1):76-184. https://doi.org/10.61630/crjis.v3i1.30.