(1)
Balah, A. R. E. E. A. G. . Aṡar Ad Dīn Fī Tanmiyaħ Wa Tarsīkh Qīmaħ As Silmi Al Ijtimāī’: أثر الدين في تنمية وترسيخ قيمة السِّلم الاجتماعي. Civilization Research 2024, 3, 76-184.